Jazdeckekurzy.sk

Jazdecký areál Elán Čierna Voda

HALD

Horse assisted leadership development (Hald) je interaktívny rozvoj osobnosti a vodcovstva v spolupráci s koňom a v súčasnosti je to najrýchlejší a najefektívnejší spôsob spoznania úrovne vodcovských predpokladov a schopností každého manažérskeho tímu. Je to nová, prevratná metóda vhodná aj pre formovanie predajných a projektových tímov.

Interakcia s koňom pomáha klientovi uvedomiť si svoj prirodzený vodcovský štýl, vlastné silné stránky ale aj rezervy a nedostatky a zároveň ponúka možnosť osvojiť si efektívne a správne šablóny reagovania a presadzovania sa. Efektívnosť metódy si môžete vyskúšať pri rôznych cvičeniach. Zažijete tak okamžitú spätnú reakciu na vlastný zlepšený výkon.

V prípade záujmu pre Vás radi zabezpečíme ukážku unikátnej metódy trénovania vodcovstva a rozvoja seba spoznávania v jazdeckom areáli Elán na Čiernej Vode pri Hoteli AGATKA Bratislava. Ukážka prebehne v krytej jazdeckej hale pod vedením skúsených inštruktorov, občerstvenie bude zabezpečené.

Chcete zažiť netradičný teambuilding? Chcete si otestovať leaderské schopnosti?
Kontaktujte nás.

0903 722 330 alebo [email protected]