Jazdeckekurzy.sk

Jazdecký areál Elán Čierna Voda

PROJEKT – FOND NA PODPORU ŠPORTU

Identifikácia prijímateľa príspevku: Nadácia deti, kone a golf, IČO: 30845491

Názov projektu: Modernizácia športovej infraštruktúry TJ Elán

Číslo zmluvy: Z-2021/004-166

Výška príspevku: 73.215,00 €

Výška oprávnených výdavkov: 122.025,60 €

Doklady k vyúčtovaniu:

FAKTÚRA číslo F-SK 23001 v sume 57.888 € – dátum úhrady 19.04.2023

FAKTÚRA číslo: F-SK 23002 v sume 46.425,60 € – dátum úhrady 27.04.2023

FAKTÚRA číslo: F-SK 23003 v sume 17.712 € – dátum úhrady 10.05.2023

Dátum uvedenia do prevádzky: 04.05.2023

Miesto realizácie a možnosť využívania športoviska: TJ ELÁN Čierna Voda, Pezinská 901/5, 900 25 Chorvátsky Grob.